Verklaring inzake respect voor de privacy

 • Art Maker SRL, hierna te noemen Art Maker
 • Avenue de la Résistance 354, 4630 Soumagne
 • BE 0734676614
 • +32 479 63 82 02       +32 497 07 49 23
 • privacy@artmaker.be

Art Maker respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens we verzamelen als u onze services en / of producten gebruikt, de doeleinden waarvoor we deze gegevens verzamelen en het gebruik dat we ervan maken. We leggen ook uit wat uw rechten zijn, wie toegang heeft tot uw gegevens en hoe lang we ze bewaren. Als u na het lezen van deze verklaring nog vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u deze sturen naar privacy@artmaker.be.

Bewaring van gegevens

Art Maker verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de hieronder beschreven doeleinden. In dit verband gebruiken we zowel de gegevens die u ons verstrekt als de gegevens die we zelf verzamelen (bijvoorbeeld over uw bezoek aan onze website). Wij bewaren de persoonsgegevens gedurende de tijd die nodig is voor de beoogde doeleinden of gedurende de wettelijk voorgeschreven periode (bewaarplicht ...).

Om uw bestelling uit te voeren hebben we uw naam, e-mailadres, adres, afleveradres, betaalgegevens en ook uw telefoonnummer en / of geboortedatum nodig. We kunnen uw bestelling dus afleveren en u informeren over de evolutie van de levering. De wet verplicht ons om de gegevens met betrekking tot uw bestelling zeven jaar te bewaren. Voor onze website of sociale netwerken kunnen we de foto's van uw huis gebruiken als u ons toestemming hebt gegeven of als u ons documenten hebt gestuurd.

Wettelijke gronden voor de behandeling

Art Maker verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke gronden:

 • toestemming (bijv. nieuwsbrieven en uitnodigingen verzenden, gevoelige gegevens verzamelen)
 • noodzakelijk voor de uitvoering van een contract (uw bestelling uitvoeren ...)
 • noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen
 • noodzakelijk om ons legitieme belang bij het ondernemen te verdedigen

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de wettelijke reden voor de toestemming, hebt u altijd het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

Overdracht aan derden

Art Maker verkoopt uw ​​persoonlijke gegevens niet aan derden. We delen uw gegevens intern met onze werknemers (werknemers of zelfstandigen). Bovendien delen we uw gegevens alleen met derden voor:

 • de uitvoering van uw bestelling
 • website hosting
 • opzetten van de IT-infrastructuur
 • het maken (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • de mogelijke realisatie van een foto- / videoverslag van uw interieur

Onze werknemers en de derden die we gebruiken zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wij garanderen dat zij hiervoor de nodige beschermende maatregelen hebben getroffen.

We delen uw persoonlijke gegevens alleen met leveranciers in de Europese Economische Gemeenschap. Sommige van onze leveranciers bevinden zich buiten de Europese Economische Gemeenschap. We zullen uw gegevens alleen delen met derde partijen buiten de EEG als ze een onderaannemers overeenkomst hebben ondertekend en als ze hun bescherming kunnen garanderen op basis van een passende resolutie van de Europese Commissie (bijv. EU / US Privacy Shield).

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, worden kleine tekstbestanden, cookies genaamd, opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat. Dankzij cookies herkennen we uw apparaat tijdens een volgend bezoek, zodat u niet elke keer dezelfde informatie hoeft in te voeren of te downloaden. Cookies geven ons ook een idee van hoe u onze website gebruikt en hoe we de bruikbaarheid van onze diensten kunnen verbeteren.

U kunt uw internetbrowser instellen om geen cookies te ontvangen, om een ​​waarschuwing te ontvangen wanneer een cookie is geïnstalleerd of om cookies na uw sessie te verwijderen. Sommige afbeeldingen worden mogelijk niet correct weergegeven of u kunt bepaalde toepassingen mogelijk niet gebruiken wanneer cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Dit zijn de verschillende cookies die we gebruiken.

Cookies die essentieel zijn voor de goede werking van ons platform. Zonder deze cookies kunnen sommige diensten zoals het klanten account niet worden geleverd.

Analytics-cookies van Google Analytics verzamelen informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken om te zien welke pagina's het meest worden bekeken of om te detecteren of bepaalde pagina's foutmeldingen leveren. Kortom, deze cookies geven ons analyse-informatie op onze website en vertellen ons hoe we deze kunnen verbeteren.

Sociale netwerkcookies vergemakkelijken het delen van inhoud tussen platforms via modules die we op onze pagina's gebruiken (Facebook, Pinterest, Instagram ...). Deze providers gebruiken hun eigen cookies en we nodigen u uit om het beleid van hun gebruik te controleren.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die we over u bewaren te raadplegen en u kunt deze (verbeteren) als ze onjuist of onvolledig zijn. U kunt ook uw persoonlijke gegevens laten verwijderen, de verwerking ervan beperken en u verzetten tegen de (gedeeltelijke) verwerking van deze gegevens door ons of door een van onze onderaannemers. U hebt ook het recht om een ​​kopie (in gestructureerde, actuele en machine leesbare vorm) van uw persoonlijke gegevens aan te vragen en deze naar een andere partij te laten verzenden.

U hebt het recht om u kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, volstaat het om:

 • zelf uw accountinstellingen te veranderen en/of
 • Een e-mail te sturen naar privacy@artmaker.be

Om misbruik te voorkomen, vragen wij u om ons ook een kopie van uw identiteitskaart te sturen (mogelijk met een onzichtbare identiteitsfoto).

Klachten

Heeft u vragen of klachten over de gegevens die u betreffen en de bescherming van uw privacy? Neem contact met ons op via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring. U hebt altijd het recht om uw klacht te richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens (contact@apd-gba.be, +32 (0) 2 274 48 00, www.autoriteprotectiondonnees.be, Rue de la Presse 35, 1000 Brussel). (contact@apd-gba.be, +32 (0)2 274 48 00, www.autoriteprotectiondonnees.be, Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles).

Wijziging van de privacyverklaring

Art Maker kan haar privacyverklaring wijzigen. Een dergelijke wijziging zal op onze website worden gecommuniceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 1/11/2019.

Menu

Account / Taal veranderen

Share

Create a free account to save loved items.

Sign in

Create a free account to use wishlists.

Sign in